Son 30 gün içerisinde 203 profil ziyareti var

Adres

Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas
Medicana Sivas Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Care & Create, Net Risk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mensupları, + 45 daha fazla
0850 333.....

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +125 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Kasım Doğan, Medicana sivas Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Çarpıntısı
  • Mitral Darlığı
  • Emboli
Tümünü göster

Hizmetler

Normal randevu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Torakotomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Robotik Cerrahi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Skleroterapi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perikardiyosentez


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Laparoskopi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Nebulizatör


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Transkateter


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Damar Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ross Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Venografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Eforlu Ekg


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ekg


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anjiyogram


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anjiyoplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anjiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Arteriografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aterektomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Endarterektomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Enjeksiyon Im


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyak Stent


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyoversiyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kolesterol Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Komissürotomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Filebografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Hemaferez


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Holter Izlemi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Homogreft Kapak


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Homosistein


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
4 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A

Bende kasim hocama cok tesekkur ediyorum ellerine saglik kendine ve ekibine tesekkur ediyorum adem cakmaktepe


M

Annemin kalp rahatsızlığı nedeniyle Kasım Hocama kontrol olmak için gitmiştik gerekli kontrolleri yaptiktan sonra bize gerekli açıklamayı yapıp yapilmazi gerekleri söyledi gerekli tahliller yapılarak bir kapak tamiri ve bir kapak değişimi ve damar değişimi yapıldı Annem şu an çok iyi sadece zaman zaman öksürük oluyor kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim.
Kendileri ile gurur duyuyoruz.


Annem kalp krizi vakasıyla gitmisti Kasım hocama emanet ettik ameliyati cok başarılı geçti çok şükür annem şuan çok iyi Annem kalp krizi vakasıyla gitmisti Kasım hocama emanet ettik ameliyati cok başarılı geçti çok şükür annem şuan çok iyi hocamın ellerine sağlık buradan hocama ekibine ve hastahane yonetimine cok teşekkür ellerine sağlık buradan hocama ekibine ve hastahane yonetimine cok teşekkür ederim


F

Tek kelime ile bir numara doktor ben kendi adıma çok memnun kaldım aynı zamanda çalışan tüm kadro kaliteli doktorumu tavsiye ederim inşallah varis amaliyatımı olacam


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Kasım Doğan, Medicana sivas Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Çarpıntısı
  • Mitral Darlığı
  • Emboli
Tümünü göster