Prof. Dr.

Ömer Bender

verifiedCreated with Sketch.

Randevu ve bilgi için bizi arayın: 0850 333 0388

1959 yılında Trabzon’da doğdu ve orta öğrenimini Erzurum, Artvin, Trabzon, Kayseri ve Giresun da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu… daha fazla

Adresler

Hasta / Danışan Görüşleri

0

Genel skor
0 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan

Hakkımda

Hakkımda

 • 1959 yılında Trabzon’da doğdu ve orta öğrenimini Erzurum, Artvin, Trabzon, Kayseri ve Giresun da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu .Zorunlu Hizmetini1982 – 1984 Artvin/ Yusufeli ilçesinde yaptı. 1988 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olarak Haseki Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği Başasistanlığına atandı.
  Askerlik Hizmetini Ankara Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesinde 1988 - 1990 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olarak yaptı.
  1991 yılındaOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Başasistanlığına atandı.
  2003 yılında,çalışmalarını Meme ve Endokrin Cerrahisi alanında yoğunlaştırdı.
  2005 yılındaTürkiyede ilk kez meme başı akıntılarında Duktoskopi (süt kanalları endoskopisi) uygulamaya başladı.
  2008 yılında Dünyada ilk kez meme başı akıntılarına neden olan “İntraduktal Papillomların” ameliyatsız tedavisini sağlayan Endoskopik Papillomektomi yöntemini geliştirdi. Yöntemin tanıtımı için Dr.Susan Love Research Foundation Tarafından ABD ‘ne 2009 İntraduktal symposium’una konuşmacı olarak davet edildi. Bu tarihten sonraki tüm symposium’lara konuşmacı olarak davet edilmektedir.
  2009 yılındaYÖK Doçentlik sınavına müracaat etti ve ilk hakkında Genel Cerrahi Doçenti ünvanını kazandı.
  2012 yılında Okmeydanı E.A.Hastanesinde Genel Cerrahi Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayken, tam gün yasası nedeniyle devlet hizmetinden ayrıldı.2012 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
  2015 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Genel Cerrahi Profesörü ünvanını kazandı

Okullar / Eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp, 1976 - 1982

Yayınlar

 • İntraoperative bowel irrigation improves anastomotic collagen metabolism in the left-sided colonic obstuction but not covering colostomy” İnt. J. Colorect. Dis. 1998; 13: 232-234.
 • Laparoscopic Splenectomy and LigaSure” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2005; 15(4): 212-215
 • H. Pylory: Treatment fort he patient only or the whole family?” World J Gastroenterol 2008 February 28;
 • Gamma Probe 99mTc-Pertechnetate Assisted Completion Thyroidectomy vs Conventional Thyroidectomy in Differentiated Thyroid Carcinoma” Hellenic Journal of Nuclear Medicine Volume 12, Number 2, May-August 2009.
 • Diagnostic Problems with Parasitic and Nonparasitic Splenic Cysts” BMC Surgery 2009, 9:9
 • Systemic inflammatory response after Kugel versus laparoscopic groin hernia repair: a prospective randomized trial” Surg. Endosc. 2009; 23:2657-2661
 • Scarless Endoscopic Papillomectomy of the Breast” Onkologie 2009;32:94-9
 • Tc99m radio-guided completion thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma. Indian J Nucl Med. 2010 Jan;25(1):12-5
 • Ductoscopy in the Evaluation and Management of Nipple Discharge “ Annals of Surgical Oncology Ann Surg Oncol. 2010 Mar;17(3):778-83.
 • The efficacy of (99m)Tc-MIBI scintimammography in the evaluation of breast lesions and axillary involvement a comparison with X-ray mammography, ultrasonography and magnetic resonance imaging. Hell J Nucl Med. 2010
 • Diagnostic and therapeutic value of ductoscopy in nipple discharge and intraductal proliferations compared with standard methods. Breast Cancer. 2014
 • Use of ductoscopy as an additional diagnostic method and its applications in nipple discharge. Minerva Chirurgica 2014
 • Clinical significance of intraoperative frozen section analysis of pancreatic cancer surgical margin at the time of pancreaticiduodenectomy. Chirurgia 2015
 • Soliter Nonfonksiyonel Tiroid Nodüllerinin İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Değerlendirilmesi “ Endokrinoloji Yıllığı 1985-1986
 • Primer Retroperitoneal Tümörler” Okmeydanı Hastanesi Tıp Bülteni 1986
 • Nadir Yerleşimli Bir Kist Hidatik Olgusu “ Okmeydanı Hastanesi Tıp Bülteni 1987 4:1-6
 • Safra Kesesi Fistülleri” Okmeydanı Hastanesi Tıp Bülteni 1988
 • Kolon Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım“ Kolon Rektum Hast.Derg.1992
 • Obturator Herni “ Haseki Tıp Bülteni 1992
 • Meme Kanserinde BhCG, CEA, CA 549” Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1993
 • Pilonidal Sinus Tedavisinde Limberg Flep (Prospektif Çalışma)” Cerrahi Tıp Bülteni 1993
 • Servikal Özofagus Tümörlerinde Jejunal Flep Uygulanımı”Türk Otolarengoloji Arşivi 1993
 • İntraoral Kanserlerde Serbest Flep Uygulanımı” KBB Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1993
 • Bilateral Maksillektomi Rekonstrüksiyonunda Serbest Jejunum Transferi “ KBB Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1993
 • Mide ve Kolorektal Tümörlü Hasta Grubunda Sistemik Kemoterapiye Hormonoterapi Eklenmesinin Sürviye Katkısı” Okmeydanı Tıp Dergisi 1994
 • Meme Kanserinde Flow Sitometrik DNA içeriği ve S-Fazı Fraksiyonunun Klinik ve Histopatolojik Parametrelerle İlişkisi” Klin Deney Cerrah Derg. 1994
 • Primer Omentum Torsiyonu” Okmeydanı Hastanesi Bülteni 1995
 • Primer Meme Kanserinde Flov Sitometrik Anöploidi ve Yüksek Sentez Fazı Fraksiyonunun Prognostik Değeri” Ulusal Cerrahi Dergisi, Vol.11,Sayı 6: 394-401
 • Peritonun İnce Kateter Aspirasyon Sitolojisi Akut Apandisit Tanısında Yararlı mı?” Çağdaş Cerrahi Dergisi 1997
 • Akut Sol Kolon Obstrüksiyonunda Değişik Çözeltilerle İntraoperatif Barsak Yıkamasının Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi” Ulusal Cerrahi Dergisi 1998
 • Hemoroid ve Rektal Mukozal Prolapsus Tedavisinde Dairesel Stapler Anoplasti Yöntemi (Klinik Prospektif Çalışma) Çağdaş Cerrahi Dergisi 17(3): 156-160, 2003
 • Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Bilioma “ End.Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2003
 • İnguinal Herni Onarımında Arka Duvar Ağ Örme Yöntemi “ Okmeydanı Tıp Dergisi 2004
 • Total Tiroidektomi Deneyimlerimiz “ Endokrinolojide Diyalog 2004
 • Lenfosintigrafi ve Gama Prob ile Meme Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonunda 3 Yıllık Deneyim Sonuçları” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2006
 • Gama Prob Aleti: Nükleer Tıp ve Cerrahi İşbirliği ile Klinik Kullanımı” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006
 • Patolojik Meme Başı Akıntılarında Duktoskopi “ Meme Sağlığı Dergisi. 2008
 • Duktoskopinin Tanı ve Tedavi Potansiyeli” Meme Hastalıkları Dergisi 2009
 • Gamma Prob Yardımlı Tamamlayıcı Tiroidektomiler” Endokrinolojide Diyalog Dergisi 2009
 • Tiroid nodüllerinin benign - malign ayırıcı tanısında elastografinin etkinliği ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile kıyaslanması” Endokrinolojide Diyalog Dergisi 2012
 • Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Ultrasonelastografinin Tanısal Doğruluğu ve Güvenilirliği” Okmeydanı Tıp Dergisi 2012
 • Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında ROLL Yöntemi ile Total Eksizyon” Meme Sağlığı Dergisi. 2013
daha fazla

Ödüller

 • 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi”nde, ”Meme Süt Kanallarının Mikroendoskopisi” isimli çalışmayla, En iyi Video Sözlü Sunum İkincilik Ödülü. 1-4 Temmuz 2007 /Antalya
 • 12.Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi”nde, “Stapler Hemoroidopekside Nükse Etkili Olan Faktörler” isimli çalışmayla, En iyi Poster İkincilik Ödülü. 19-24 Mayıs 2009/ Antalya
 • 7 th. International Symposium on the Intraductal Approach to Breast Cancer” Dr. Susan Love Research Foundation Tarafından verilen En iyi Bilimsel Araştırma Projesi 1. lik Ödülü (20.000 USD ödül) February 23-26, 2011 Santa Monica California/USA
 • 34. Annual San Antonio Breast Cancer Symposium” En iyi Bildiri (2.000 USD ödül) San Antonio, Texas, USA 6-10 December 2011
daha fazla

Bilinen Diller

 • İngilizce

Deneyimler

 • Zorunlu Hizmet 1982 – 1984 Artvin/ Yusufeli
 • 1988 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olarak Haseki Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği
 • 1991 yılındaOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Başasistanlığı

Makaleler

 • YORGUN GELİN HASTALIĞI (Haşimato hastalığı)

  9 Ekim 2017

  Anadolu’da “Yorgun gelin hastalığı” veya “Tembel gelin hastalığı” diye adlandırılan haşimato hastalığının en önde gelen belirtileri halsizlik, bitkinlik,...
 • KALITSAL MEME KANSERI

  2 Haziran 2017

  KALITSAL MEME KANSERINEDENLERİ: BRCA-1 ve BRCA-2 geninde mutasyon (bozukluk) olması sonucu ortaya çıkar. Bu şekildeki bir genetik bozukluk sonucu...
 • MEME KANSERİ TEDAVISİ

  2 Haziran 2017

  MEME KANSERİ TEDAVISİ Cerrahi tedavi (Ameliyat) Radyoterapi (Işın tedavisi) Kemoterapi (İlaç tedavisi) Hormonoterapi Akıllı tedaviler Son...
 • MEME KANSERİ TANI YÖNTEMLERI

  2 Haziran 2017

  MEME KANSERİ TANI YÖNTEMLERI Kendi kendine muayene Doktor muayenesi Meme görüntüleme yöntemleri Biyopsi yöntemleri 1-KENDİ KENDİNE MUAYENE:...
 • DUKTOSKOPİ

  1 Haziran 2017

  Duktoskopi meme süt kanallarının içinin mikroendoskoplarla görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik muayene yöntemidir. Bu yöntem sayesinde süt kanallarının...
 • MEME KANSERİ BELIRTILERİ

  1 Haziran 2017

  ​MEME KANSERİ BELIRTILERİ Memede veya koltukaltında ele gelen kitle Meme başından akıntı Meme başında içe çekilme veya şekil bozukluğu Meme...
 • MEME BAŞI AKINTILARI,

  1 Haziran 2017

  TANIM: Hamilelik ve emzirme dönemi dışında meme başından değişik renk ve kıvamda sıvıların gelmesine meme başı akıntısı denir. GÖRÜLME SIKLIĞI: Meme...
 • MEME KANSERİ

  1 Haziran 2017

  MEME KANSERİ KORKMA, FARKINDA OL, GEÇ KALMA Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin görülme sıklığı Dünyada ve ülkemizde giderek...
daha fazla

Videolar

DUKTOSKOPİ TANITIM VİDEOSU
Duktoskopi tanitim videosu
DUKTOSKOPİ İŞLEMİNİN UYGULANMASI
Duktoskopi işleminin uygulanmasi
NORMAL SÜT KANALLARININ DUKTOSKOPİK GÖRÜNTÜSÜ
Normal süt kanallarinin duktoskopik görüntüsü
İNTRADUKTAL PAPİLLOM GÖRÜNTÜLERİ
İntraduktal papillom görüntüleri
İNTRADUKTAL PAPİLLOMATOZİS (ÇOKLU PAPİLLOM)
İntraduktal papillomatozis (çoklu papillom)
PAPİLLOMLARIN DUKTOSKOPİK ÇIKARTILMASI
Papillomlarin duktoskopik çikartilmasi
Prof. Dr. Ömer Bender
Prof. dr. ömer bender
İNTRADUKTAL PAPİLLOMLARIN MEMEDEN ÇIKARTILMASI
İntraduktal papillomlarin memeden çikartilmasi
PAPİLLOMLARIN İŞARETLENMESİ
Papillomlarin işaretlenmesi
SÜT KANALINDA KATILAŞMIŞ SEKRESYONUN TEMİZLENMESİ
Süt kanalinda katilaşmiş sekresyonun temizlenmesi
MEME KANSERİNİN SÜT KANALI İÇİNDEN GÖRÜNTÜLERİ
Meme kanserinin süt kanali içinden görüntüleri
KANSERİNİN SÜT KANALI İÇİNDEN GÖRÜNTÜSÜ
Kanserinin süt kanali içinden görüntüsü
Tümünü göster