Samet Uyar, Kardiyoloji Konak

Dr. Öğr. Üyesi Samet Uyar

Kardiyoloji

9 görüş

Adres

Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak
Özel Su Hospital

Bu adres online randevuya açık değil


Nakit, Kredi kartı, SGK, + 5 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Yrd. Doç. Dr. Samet Uyar, Özel Su Hospital'da sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ablasyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Anjiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Anjiyogram


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Anjiyoplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Arteriografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aterektomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Balon Valvüloplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Biventriküler Pacemarker


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Efor Treadmil Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Eforlu Ekg


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ekg


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ekogram(Ultrason)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Elektrofizyolojik Test


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Enjeksiyon Im


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Enjeksiyon Iv


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Farmakolojik Stres Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Geçici Kalp Pili


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Hdl Kolesterol Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Hemaferez


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Holter Izlemi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Homogreft Kapak


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Homosistein


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Bypass Ameliyatı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Nakli


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Pili Takılması


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Transplantasyonu


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalıcı Kalp Pili


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kan Elektrolit Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyak Stent


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyoversiyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Karotis Ameliyatı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Karotis Endarterektomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Karotis Ultrasonu


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kolesterol Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Komissürotomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Koroner Anjiyogram


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ldl Kolesterol Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Mekanik Protez Kapak


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Nebulizatör


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Nükleer Stres Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perikardiyosentez


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkütan Komissürotomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Radyal Anjiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Stres Ekokardiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Venografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
9 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
R
Konum: Özel Su Hospital

hocam işinde çok başarılı...göğsümde ağrı nedeniyle gitmiştim..kendisi efor testinde bir sıkıntı gördü ve kontrol anjiyosu yapmamız gerektiğini söyledi..kontrol sonucunda damarda %70 daralma olduğunu söyledi ve stent takıldı...kendisine ve ekibine teşekkür ederim.saygılarımla.....


A
Konum: Özel Su Hospital Kol ağrısı

Doktorumuz cok candan ve tatlı dili artı ekliyorum cok güleryüzlü..Sol Kolumun Ağrısı nedeniyle gittim..(ben tabi ki korku içinde) Ultrasonla Kalbime baktı hiç birsey yok..Bi takım sorular sordu..Tabi ben daha evel kan testi yaptirmiştım..ve kansızlık cıkmıştı ama ilaç falan kullanmadım..Kullanmadığım icin carpinti da oluştu.Demir ve carpıntı için ilac yazdı hepsi bu...Cok tşk ederim..Güzelim Ülkemize böyle Doktorlar lazım..


A
Konum: Özel Su Hospital Ritim bozukluğu

Cok nazik.. ilgili.. en önemlisi sizi can kulağıyla dinliyor. Güleryüzlü, konusuna hakim.. sonucumu görmek icin anjiyodan çıkar çıkmaz kapıya gelip inceledi ve ayrıntılı olarak anlattı. Iyi ki varsınız ..


P
Konum: Özel Su Hospital Anjiyoplasti

Kriz geçirerek sevkedildiğim hastanede tıkalı 2 ana damarıma balon stent uyguluyarak yeniden sağlığıma kavuşturan SAMET UYAR beyle tanışmaktan hastası olmaktan memnun ve mutlu oldum.
Detayları gözden kaçırmayan dikkat ve uygulamadaki titizliğine hayran kaldım.
Samet beyle tanışmak benim için şans oldu.Sonsuz teşekkürlerimle. SERVET KEMAL TAŞKAN


E

Biz tavsiye üzerine Samet Hocam'gittik. Daha önce bir yakınım ameliyat olmuştu.İlgi ve alakası çok iyi oldu. Moral olarak da yardımcı oldu. Annemi daha önce kalp hastanesine götürmüştük ve memnun kalmadıgımız için Samet Hocama götürdük. Anjio yapıldı ve damarlar açıldı Şuanda ilaç tedavisiyle kontrollü olarak gitmemizi ameliyat'a gerek olmadıgını belirtti. Biz çok memnun kaldıgımız için yakınlarımıza tavsiye ediyoruz.


Y

Uzun yıllardır hastasıyım.Her nerede ise hocam oraya gidiyorum.Son Su hastanesinde gittim.Birçok kişide hocama yönlendiriyorum.Hastasına çok alakalı ve teşhisleri doğru.Ben anjou oldum hocama.Kendisin ben ve yönlendirdiğim yakınlarımda çok memnun.Güven veren bir hekim buradan herkese tavsiye ederim.


R

Bir arkadaşımın referansı ile gittik.Kendi yorumları, hastasıyla ilgilenmesi,detaycı olması ve en önemlisi doğru teşhisler koyması tercih nedenimiz oldu.Eşim anjou oldu.Çok şükür sağlığına kavuştu.Doktorumuzu tavsiye ederim.


A

dr sameti aydın bsk anka hastanesinden tanıyorum kendisine kontrol olmak istiyorum ve kendisinin çok iyibir doktor olduğuna inanıyorum herkeze tavsiye ediyorum


C

doktor bey çok, işinde başarılı, bilgisi çok iyi ve çok dürüst bir hekim.Hastayla da çok ilgileniyor.kendisine sürekli takip oluyorum ve şikayetlerim kalmadı


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Yrd. Doç. Dr. Samet Uyar, Özel Su Hospital'da sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster