Buradasınız: 
Ana Sayfa
Created with Sketch.
Dermatoloji
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Nermin Filizci Varılsüha
Uzm.Dr.

Nermin Filizci Varılsüha

Dermatoloji

Online randevu alın ya da bizi arayın: 0 850 333... numarayı göster

Calendar-iconCreated with Sketch. Randevu al Son 30 gün içerisinde belirlenmiş 12 ziyaret var

Dr. Nermin FİLİZCİ VARILSÜHA İzmir'de Dermatoloji alanında hastalarına sağlık hizmeti vermektedir daha fazla

Randevu al

info-iconCreated with Sketch. Tarih seçip, randevunuzu aldıktan sonra size doğrulama e-maili göndereceğiz.
 • cilt sorunu

  Merhaba hocam 17 yasindayim benim vucudumda fazla sayida ben var bazilari büyük koyu renk bazilari et beni .Hala çıkmaya ve buyumeye devam ediyor kaç yaşına kadar çıkar ve ne yapmam gerekiyor ?

  DOKTORUN CEVABI:

  Merhaba, Çeşitli uygulamalarla ben tedavisi yapılabilinir. Fakat muayene edip görmeden ben'lerinizin tedavisi cerrahi alımamı yoksa diğer yöntemlere uygun mudur bilemem. Müsait olduğunuz bir zaman… Daha fazla

 • Yüzüm çok yağlanıyor

  Merhaba , hocam benim kaş bölgem aşırırı derecede yaglaniyor yuzumu sıcak suyla yıkayınca dipleri bembeyaz oluyor 8 aydan beri durumum boyle kaşlarımda bu yuzden dökülüyor sebore oldugunu düşünüyorum tedavisi var mı?

  DOKTORUN CEVABI:

  Merhaba, Muayene etmeden sonuç belirlemem doğru olmaz. Müsait olduğunuz bir zamanda randavu alırsanız beklerim.. iyi günler dilerim..

Hakkımda

Hakkımda

 • Dr. Nermin FİLİZCİ VARILSÜHA İzmir'de Dermatoloji alanında hastalarına sağlık hizmeti vermektedir

Mezun olunan okullar

 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru, 1995
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık, 2001

Yayınlar

 • Liken Spinülozus, 17. Ulusal Dermatoloji kongresi 1998 (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır
 • Melkersson-Rosenthal sendromu, XVII. Ulusal Dermatoloji kongresi 1998 (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır
 • Flagel Hastalığı XIV.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Simpozyumu 1999 (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır)
 • Coexistence of Psoriasis and lichen planus, Psoriasis 2000 at the Dead Sea Esrail (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır)
 • Acute Phase Reactans in Psoriasis, 9 EADV Congress 2000 (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır)
 • Dermatoloji Kliniğinde yatan deri ülserli hastalarda deri yara florasi ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi , XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2000 Antalya (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır)
 • Deri ülserli hastalarda bakteriyel flora ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi.Türkderm 2001;35: (2) 121-124
 • Psoriasis Vulgarisli Hastalarda lipid profili, lipoprotein-a, Apoprotein-A ve B düzeylerinin PASI ile korelasyonunun değerlendirilmesi XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002 Kapadokya (yazılı sunum olarak yayınlanmıştır)
daha fazla

Bilinen diller

 • Türkçe

Deneyimler

 • Özel Alsancak Hastanesi 2001 - 2003
 • TAPDİ Buca Tıp Merkezi 2003 - 2006
 • Akademi Dahiliye Dal Merkezi 2006 - 2008
 • Özel Altınordu Tıp Merkezi - Clinic A Plus Güzellik Merkezi 2008 - 2010
 • Muayenehane 2010
daha fazla

Makaleler

 • LAZER İLE KILCAL DAMAR TEDAVİSİ

  06 Ekim 2016

  LAZERLEKILCALVARİSTEDAVİSİ Varis,toplardamarlarıngenişlemesi,uzaması,kıvrılmasıvedamarduvarınınincelmesidir.Toplardamarlar,atardamarlarlaekstremileregelenkanıkalbegötürendamarlardır.Budamarlarkanıtaşırkeniçindekikapakçıklarsayesindekanıngeriyekaçışıvegöllenmesiönlenmişolur.Varisinenönemlisebebibukapakçıklarınbozulmasıylakalbedönenkanınyerçekimietkisiyledamarlarabasınçyapmasıdır.İkincisıklıktakisebebiyüzeyeltoplardamarlardakikanı,derintoplardamarlarataşıyanbirleştirici(kominican)damarlarınyetersizliğinebağlıolarakartandamarbasıncıdır. Kılcalvarislerbasıncınenfazlaetkisiningörüldüğübacaklarda,bazendeyüzdegörülmekleberabervücudunheryerindegörülebilir. KılcalDamarVarislerininNedenleriNedir? ·Genetikolarakvendamarlarındakizayıflıkvekapakçıklardakiyetmezlik ·Uzunsüreayaktakalmak ·Doğumkontrolhaplarıkullanmak ·Hamilelik ·Yaşartışıilebirliktedamaryapısınınbozulmasınabağlıolarak Kılcalvarislerinenetkinşekildetedaviyöntemlerindenbirisilazeriletedavidir.Sonyıllardalazertedavileriçokbüyükaşamakaydetmiştir.Lazertedavilerindeyanetkiçokazdırvetedavidenhemensonrakişigünlükaktivitelerinedönebilmektedir. Lazertedavisinebaşlamadanöncekalpdamarcerrahisindebüyüktoplardamardabirdolaşımproblemininolupolmadığınınkontroledilmesindefaydavardır. LazerTedavisiHangiDamarlardaDahaEtkindir? Bacakdamarlarında,özelliklemavi-kırmızırenklidamarlardauygulanır.Ayrıcayüzde,yanakveburunkenarlarındakigenişlemiş,kalınlaşmış,kıvrımlaşmıştelenjiektazidenilendamarlardavevücuttakikırmızırenklibenlerin(cherryangiom)detedavisindeetkindir. KimlerLazerTedavisindenFaydalanabilir? Kadın,erkekvehattaçocuklardalazertedavisimümkündür.Koyutenliveaçıktenlikimselereuygulanabilir.Tıbbiolarakuygunolupolmadığıuzmandoktorlarcadeğerlendirildiğiiçinensağlıklışekildeyapılır.Kanamabozukluğu,epilepsi,kalppilitaşıyanhastalarvegebelereuygulanmaz. LazerileVarisNasılTedaviedilir? Lazerışıkenerjisinidamariçineyollar.70-90dereceyekadarısınandamarduvarıveiçindekikanhücreleritahripolurvevücuttarafındantaşınarakyokedilir.Buişlemsırasındaçevredokularzarargörmez.Uygulanankılcalvariskalıcıolaraktedaviedilmişolur. TedaviNekadarSürer? Ortalama15-45dkarasındadeğişmekleberabertedaviedilendamarsayısınavebulunduğuyeregöresüredeğişir. KaçSeansUygulanır? Genelliklehastalartekbirtedavideeldeedilensonuçlarıyeterlibulmaktadırlar.Fakateniyisonuçlariçinbirdenfazlatedavigerekmektedir.Seanssayısıtedaviedilendamarsayısına,renginevebüyüklüğünebağlıdır. SeansAralarıNekadarOlmalıdır? Genellikle3-4haftalıkzamandilimlerindeuygulanır. TedaviCanAcıtırMı? Hastalargenellikleenerjiverildiğisırada,batmayayadalastikçarpmasınabenzerbirduyguhissederler.Çoğudurumdalokalanesteziveağrıkesiciilaçlaragerekduyulmaz.Ancakbazıhastalarlokalanestezikullanılmasınırahatlatıcıbulmaktavetercihedebilmektedir.Tedavisonrasındaacıenazseviyedeveyayoktur. TedavidenSonraNeOlur? Birazkızarıklıkveyamorarmaoluşabilir.Özelliklekalındamarlartedaviedildiğindebronzveyakahverengimsibirpigmentbirkaçhaftaveyaayboyuncakalabilir.Bacakdamarlarınıntedavisindensonrahastalaradamarlarıbasınçaltındatutmakiçindestekçoraplarıgiymeleritavsiyeedilebilir. TedavininKesinSonucuNezamanOrtayaÇıkar? Hastalarınçoğundatedaviyitakiben2-6haftasonrabüyükölçüdegelişimgörülür.Fakattamsonuçlarıngörülebilmesiiçinbazenbirkaçaygeçmesidegerekebilir.Bazıyüzeyseldamarlardaisehementedavisırasındasonuçgörülebilir. TedaviSonrasıNelereDikkatEdilmelidir? Hastalarıntedavidenhemensonragenelliklenormalaktivitelerinedönmelerineizinverilir.Ancakönerilentedavisonrası24saatiçindeyorucuegzersizelerden,aşırıaktivitelerdenkaçınmaktır.Bacaktedavilerindesıcakbanyodankaçınılmalı,güneşeçıkmadanöncegüneşkoruyucukullanılmalıdır. HermevsimdeUygulanabilirmi? Tedavisonrasıgüneşleetkileşmesikalıcılekelerenedenolabileceğinden,güneşinyoğunolduğuyazaylarındauygulamayapılmamalıdır.
 • IŞIK DOLGUSU

  06 Ekim 2016

  IŞIK DOLGUSU Cilde ışığı yansıtma kapasitesini geri vermek için üretilmiş özel bir üründür. Mezoterapi ve dolgu tekniklerini birleştiren...
 • FRAKSİYONEL LAZER

  06 Ekim 2016

  Fraksiyonel lazer yeni lazer sistemlerindendir. NASIL ETKİ EDER ? Er-yag fraksiyonel lazerde 2940 nm dalga boyunda gönderilen lazer ışını ciltteki...
 • FİBROCELL – HÜCRESEL DOKU YENİLEME

  06 Ekim 2016

  FİBROCELL – HÜCRESEL DOKU YENİLEME Hücresel doku yenilemede kullanılan Fibrocell tedavisi, kişinin kendi hücreleri kullanılarak uygulanan patentli...
 • DOLGU UYGULAMALARI

  06 Ekim 2016

  DOLGU UYGULAMALARI Yüz bölgesine uygulanan dolgu maddeleri ile cilt kızarıklıklarının ve hacim kayıplarının giderilmesi, yüzün yeniden şekillendirilmesi,...
 • AKNE

  05 Ekim 2016

  SİVİLCE (AKNE) SİVİLCE OLARAK BİLİNEN AKNE EN SIK RASTLANILAN CİLT PROBLEMLERİNDEN BİRİDİR.GENELLİKLE ERGENLİK DÖNEMİNDE BAŞLAYIP,20’Lİ...
 • BOTOX UYGULAMALARI

  05 Ekim 2016

  BOTOX NEDİR? Clostridium botulinum adı verilen bir bakteri tarafından salgılanan bir proteindir. Bu madde sinirlerden kaslara olan elektriksel...
 • İPLERLE CİLT GERME

  05 Ekim 2016

  İPLERLE CİLT GERME Yaşla beraber, yerçekimine bağlı olarak, yüz derisi aşağı doğru sarkmaya başlar. Yüz ovali giderek bozulur, cilt elastikiyeti yavaş...
daha fazla

Hasta değerlendirmeleri:

 • Öncelikle Doktorum Nermin hanıma ne kadar çok şükran borçlu olduğumu bilmeniz isterim.Senelerdir adeta savaştığım geçmek bilmeyen ve sürekli tekrarlayan EGZAMA hastalığım vardı (saç ve yüzde)gitmediğim doktor denemediğim ilaç kalmamıştı derler ya öylesine çaresizdim ve psikolojimi etkiledikçe bu durum hastalığımı tetikliyordu.Yine birgün araştırma yaparken bi umuttur diyip yola çıktık Çukurova'dan Ege'ye.ilaçları kullanana kadar umudum yoktu ne yorumlar inandırıcı gelmişti ne de doktor.Binlerce defa şükürler olsun ki sonunda bitti Allahın izniyle.Allah bin kere razı olsun Doktorum Nermin hanımdan.

 • G

  Dr. Nermin Hanım'a eşimin akne izi problemiyle ilgili başvurmuştuk. uyguladığı franksiyonel lazer uygulamasından çok memnun kaldık etkisi giderek artan bu yöntemi herkese tavsiye ederiz. Ayrıca Nermin Hanım'ın uygulama öncesi bizi uygulama hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmesinden, insan odaklı samimi ve güler yüzlü yaklaşımından çok memnun kaldık. etik,samimi, başarılı olan doktorumu herkese tavsiye ediyoruz.

 • merhaba doktor hanım yaklaşık bir ay önce size ışık dolgusu yaptırmıştım. şuan beni gören tüm arkadaşlarım yüzünde bir canlılık var ne yaptırdın da böyle oldun diye soruyorlar. acıkcası bende cok memnun kaldım uygulamanızdan.kendimi çok daha iyi ve gençleşmiş görüyorum. size çok teşekkür ederim. sağlıcakla kalın.başarılar diliyorum.

 • merhaba ben batuhan üniversite hazırlık sırasında yaşadığım stresten dolayı vücudumun ceşitli yerlerinde kızarıklar ve sıvilceler cıktı . 1 aydır nermin hoca ya ile tedavim sürüyor ve cok hızlı bir iyileşme yaşadım.herşey için teşekkür ederim nermin hocam

 • nermin hanım size cok teşekkür ederim.yaklaşık 4 yıldır egzama ile başım dertte ıdı.uyguladıgınız tedavi ile kaşıntılarım ve ellerimdeki kızarıklar ve yarıklar tamamen yok oldu.sayenızde hem güzel bir görüntüye hem de saglıma kavustum.çok teşekkür ediyorum.başarılar

 • Merhaba ben Deniz,Kliniğe iki haftadır gidiyorum ve çok memnunum.Akne problemim Nermin Hanım ve ekibi sayesinde çözümlendi.Çok çok memnunum ve herkese güvenle tavsiye ediyorum.

 • nermin hanim a yaklasik 3 ay once örümcek agi yaptirdim ve sonuclarindan cok memnunum. uygulama sonrasi kendimi cok zinde ve guzel hissetim.size cok tesekkur ederim.

 • A

  Merhaba ismim naz nermin hanıma uzun zamandır gidiyorum botox uygulamasıyla ılgılı, bu komuda ve baska konularda ınanılmaz memnun kaldıgım bır dr , hastalarla ılgılenmesı yakınlıgı samımıyetı hersyı ile harıka bır dr , ve onun hasta olmaktan çok mutluym, tavsıye edıp yönlendrdıgım arkadslarımda cok memnun, temızlık ve hıjyen uzerıne gok tıtız ve eger sız ıstesenızde sıze faydası olmayacak hıc bır seyı yapmıyor, herkese önerıyorum gıttıgınızde anlayacaksınız

 • Dr. Nermin hn.'ın yaklaşık 3 senedir hastasıyım kendisi işinde şunu söyelmeliyim ki gerçekten çok başarılı çok profesyonel her şey bir tarafa iş etiği olan biri kendisi.Malum her mesleğin iyiside kötüsüde olduğu gibi bu meslektede malesef hekim olduğu halde ticari kaygıyla yaklaşıp sonuçta doğallıktan uzak yanlış uygulamalar yapılıp "en çokta dolgu ve botox uygulamarı" insanları bu uygulamalara karşı itip ön yargılı olmalarına neden olunuyor.Ben kendisini ilk ziyarete giitiğimde bu düşüncelerle ve ön yargıyla,kendisi o gülen ve güzel yüzüyle kafamdan tüm soru işaretlerini hiç bir ikna yoluna gitmeden silmiştir.Yaklaşık 3 senedir botox yapılıyor ve bu sene de ilk defa dudak ve yanak bölgeme dolgu yapıldı,şunu söyliym 52 yaşında bir bayanım10 yaş geriye attım diyebilirim ayrıca işlem esnasında ne bir komplikasyon ne bir morluk ne bir sikinti hicbirsey yasamadim .En kaliteli malzeme ile olabilicek en doğal şekilde uygulama yapılıyor.Kendisine beni kendimle barştırdığı için çok minnettarım.Dr. Nermin hn. tanıyabiliceğiniz en kaliteli en dürüst ve işini en iyi yapan hekimlerden biridir.

 • Merhaba, ben 35 yaşında bir bayanım.Nermin Hanım'la bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım.Genç yaşlarımdan beri cildimde sivilce ve buna bağlı çukurluk ve izler vardı.Bir çok hastane ve doktora gittim.Tedaviler yapıldı ama hep geçici sonuçlar aldım,belli bir süre sonra sivilceler tekrar çıktı.Nermin hn. cildimi bir bütün olarak ele aldı, hem sivilce tedavisi yaptı hem de izleri tedavi etti.Onu tanıdığım için çok mutluyum.Artık cildimde sivilce neredeyse hiç çıkmıyor diyebilirim ve sayesinde pürüzsüz bir cilde kavuştum.Cilt problemi yaşayan herkese tavsiye ederim.

 • Merhaba, ben Nermin Hanım'a yüzümde oluşmuş olan ve 5 yıldır ne yaptıysam geçiremediğim güneş lekelerimle ilgili gittim.Uygulamış olduğu tedavi ve evde ürün desteğiyle cildim şu an inanılmaz durumda.Hem lekelerimden hem de kapatıcı sürmekten kurtulduğum için çok mutluyum.Ayrıca, Nermin Hanım sayesinde cildim ve kullandığım ürünler konusunda artık daha bilinçliyim.

 • Mesleginde profesyonel olmasinin yani sira bir marka yaratan Nermin Hanim İzmir'in en onde gelen uzmanlarından biridir kanaatimce...Tanismamiz yillar oncesine dayanan doktor hanim gerek tedavi alaninda gerekse kisisel muayene ve bakimlarinda ilgisi ve deneyimiyle kendinizi guven içinde hissetmemeniz mümkün degil..

 • Önceilkle Dr. Nermin hn.'a hastalarına göstermiş olduğu yakın alaka ve hassasiyet için çok teşekkür ederim.Ben uzun süredir cilt problemi yaşıyordum.Sürekli tekrarlayan akne problemim vardı,sürekli ilaç kullanıyorudum ve malesef bırakınca tekrarlıyordu.Dr. Nermin hn. la tanıştıktan ve benim için uyguladığı tedavi sürecinden sonra şu an harika bir cilde sahibim.Artık aynaya gülümseyerek bakabiliyorum.Kendisine çok teşekkür ediyorum

 • Merhaba, ben öncelikle sitenize teşekkür etmek istiyorum.Çünkü Nermin Hn.'la sizin aracılığınızla tanıştım.Benim oğlumun yüzünde kızarıklıklar oluşmuştu ve 5 aylık süreçte 3 farklı doktora gittik.Her gittiğimiz doktor farklı bir tanıyla farklı tedavi yöntemleri uyguladı ama hiçbirinden sonuç alamadık.Nermin Hn.'ı tanımış olmaktan çok mutluyum, teşhis ve tedavi konusunda çok başarılı.Kendisinin bize verdiği ilaçları kullanmaya başladığımız günden itibaren kızarıklıklar hemen hafifledi ve şu an tamamen geçti.Mesleğine olan sevgisi, ilgisi ve güleryüzü için oğlum ve ben çok teşekkür ederiz..

 • 38 yaşında bir bayan olarak alın ve göz çevresi çizgilerimden şikayetçiydim ve önerilen tek işlem botox uygulamasıydı.Ama çevrede ve ekranlarda gördüğüm kötü örnekler yüzünden yaptırmayı hiçbir zaman düşünmemiştim.Nermin Hn.'la tanışmam bakış açımı tamamen değiştirdi.Uzman ellerle yapılan uygulamaların ne kadar mükemmel sonuçlar doğurabileceğini bizzat kendi yüzümde görerek anladım.Güleryüzünüz ve profesyonelliğiniz için sonsuz teşekkürler..

 • Sedef hastasıyım ve bir arkadaşımın tavsiyesi ile Nermin Hanım la tanıştım.Uyguladığı tedavi ve önerdiği kremler ile gerçekten çok daha iyi durumdayım.Hastalara yaklaşımı,güler yüzü ve tedavi sürecindeki başarısından dolayı Nermin Hanım a bir defa daha teşekkür ederim.

 • Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Nermin hanımın muaynehanesine gittim. Daha önceleri kullandığım ilaçlar ve yüz için verilen solisyonlar fayda etmedi. Hekimliği konusunda uzman ve açıklayıcı bilgileri ile beni aydınlattı. Teşekkürler

 • Bir arkadasimin tavsiyesi ile nermin hanim a gittim. Yuzumdeki leke problemimi cozdu. Cok fazla tedavi alternatifine sahip bir yer oldugu icin butun sikayetlerimi ayri ayri ele aldi.Guler yuzu bilgisi ve ilgisi icin tesekkur ederim.

 • mükemmel bir hekim bilgisi ve yaklaşımı çok profesyoneldi. Uzun zaman sonra nihayet sivilce problemimi çözebilen doktorumu buldum